مانتو فرم اداری مدل ماریا

5/22/2018 4:13:32 PM میثم فراهانی | زوملَن 3 نظر
مانتو فرم اداری مدل ماریا

مدل ماریا
حدود فروش :1465
مدل ماریا با قابلیت داشتن گردن آویز بصورت ثابت و یا متحرک میتواند تنوع پذیری را در یونیفرم نمایش دهد.این مدل دارای طیف های رنگی زیبایی است که میتوان با هر نوع سلیقه این مدل را مورد استفاده قرار داد.