یونیفرم اداری

5/28/2018 5:43:07 PM میثم فراهانی | زوملَن 3 نظر
یونیفرم اداری
این روزها پوشیدن یونیفرم اداری با سازمان های شبه نظامی مانند پلیس و غیره و نیروهای مسلح مشترک است. اینها به آنها کمک می کنند، از جمعیت کنار گذاشته می شوند تا بتوانند به آسانی قابل تشخیص باشند و همچنین برای خدماتی که آنها انجام می دهند را تشخیص دهند. این فرم ها نه تنها موجب افتخار آنها می شوند، بلکه تأثیر قابل ملاحظهای بر روی دیگران دارند و با حضور یک فرد درفرم اداری، می توانند روحیه مردم را تغییر دهند.
گاهی اوقات لباس شخصی ها توسط سازمان هایی مانند مدارس، محل های کار درمانی مانند بیمارستان ها، رستوران ها و غیره ملزم به پوشیدن یونیفرم اداری می شوند. مدل این سازمان نیازمند افرادی است که بخشی از آن هستند که در یک فرم مناسب قرار گیرند و نظم و انضباط را دنبال کنند. برخی از سازمان هایی که یونیفرم ندارند، دارای لباس فرم یکنواخت مانند یک پیراهن مشترک رنگ خاص و غیره نیستند.
 
پس چرا این است که اکثر سازمان ها لباس های فرم را ترجیح می دهند؟ در اینجا پنج دلیل وجود دارد که یونیفرم اداری بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ کار و همچنین شیوه زندگی در زمان های مختلف است.
 
 
1.- خواسته های صنعت: صنایع خاصی هستند که لباس فرم بر مشتری نظیر فروشگاه های بزرگ، رستوران ها و بیمارستان ها تاثیر دارد. این صنایع تقاضا می کنند نیروی کار یکپارچه و مشتاق به خدمت به مشتری باشند، بنابراین نقش یونیفرم بسیار مهم می شود. وقتی نیروی کار یک لباس فرم بپوشد، مشتریان با اطمینان بیشتر به آنها نزدیک می شوند.
 
2.- یکنواخت به عنوان مزایا: در برخی از سازمان های بزرگ، یونیفرم رابه عنوان افتخار و نوعی برتری برای دریافت رتبه کاری در نظر میگیرند. این امر موجب صرفه جویی در وقت و انرژی کارکنان می شود، زیرا او مجبور نیست بارها و بارها لباس هایی را که در محل کار استفاده می شود انتخاب کنند. همچنین پول زیادی خرج می شود، به طوری که به ندرت می شود که پرسنل لباس فرم جدیدی را بخرند.
 
3.- احساس تعلق: اگر نیروی کار لباس فرم های مشابه را به محل کار بپوشاند، آنها احساس مشترک بودن و تعلق دارند، که دیگران دشوار می توانند به آن دست یابند.
 
4.- احساس برابری: یونیفرم هر یک را به یک سطح می رساند، مهم نیست که چقدر ثروتمند یا فقیر باشد و در نتیجه، احساس برابری در میان کسانی که لباس پوشیدن دارند، ایجاد شود.
 
5.- رشد متقابل: افرادی که لباس فرم میپوشند، نسبت به همسالان و همکارانشان اهميت بيشتري دارند، آنها نه تنها به رشد خود، بلکه رشد همسالانشان اهميت مي دهند. لباس فرم بسیار مهم است و ویژگی هایی را که برای یک فرد به عنوان یک فرد و یک سازمان  برای رشد و پیشرفت ضروری است، تقویت می کند.